Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

cellman
7093 d21f 500

December 25 2013

cellman
8994 2d35

June 09 2013

cellman
6511 4534
Reposted byPitchSaper300krybus

May 12 2013

cellman
3874 9e08 500
cellman
3659 c653 500

May 09 2013

cellman
Jak ja mam komuś wytłumaczyć prawdę. Za każdym razem gdy o tym mówię ludziom wydaje się, że prawda to jakaś teza, stwierdzenie. Że prawdą jest zamach w Smoleńsku, albo, że dzisiejsza pogoda to prawda. Poszukiwanie prawdy to jakby zajęcie całkiem nieabstrakcyjne, jakbym mógł prawdę zmierzyć i podać na tacy, jako prawdę. A jest na odwrót. Prawda jest abstrakcyjna i nie da się jej zmierzyć, bo każdy musi znaleźć swoją. Możesz znaleźć prawdę w zbieraniu znaczków albo malowaniu. Ja znalazłem prawdę w muzyce i podróżach, moją prawdą jest szukanie istoty człowieczeństwa i dla mnie prawdą zawsze będzie pierwiastek ludzki. Dla mnie doświadczenie drogi i dźwięk są najbliżej prawdy. Dla mnie moje niezłomne poglądy jakkolwiek inne od Twoich, a już na pewno inne od poglądów ogółu są prawdą bo przewracałem je tysiące razy w swoim sumieniu. Nie kupiłem ich z nową parą Conversów. Im dalej będę od człowieczeństwa tym mniej będzie prawdy. Dla mnie. Ty nie musisz tego czuć ani rozumieć, uszanuj to. Ja szanuję The Beatles choć ich nie lubię ani nie rozumiem. Znajdź prawdę a będziesz szczęśliwy.
Reposted byPorannywdeszczubzyfelicka

May 05 2013

cellman
8573 7476
Oh, them crooked vultures!
Reposted byImmortalcyanide Immortalcyanide

May 04 2013

cellman
3268 3e4b 500

April 27 2013

cellman
6869 f202 500
Reposted bydunkellicht dunkellicht

April 19 2013

cellman
4311 61af 500
1978

April 15 2013

cellman
0591 e543
Reposted byspider-mother spider-mother

April 14 2013

cellman
cellman
Play fullscreen
Niesamowite.

April 13 2013

cellman
1946 8e40 500

April 10 2013

cellman
Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.
— Mark Twain

April 07 2013

cellman
1160 c4b5

April 06 2013

cellman
0655 b47a 500
Reposted byemciunothingiseverythingno-longer-koremisanthropyhardkorweymusicovers

April 03 2013

cellman
7010 50b5 500
Reposted byRetroKulturathehemingway
cellman
W tej pozornie beznadziejnej walce, rozwiązanie tych problemów jest proste. Jedyną broń jaką mają przeciwko nam jest ukrywanie przed nami wiedzy. Musicie dużo czytać, by poznać prawdę i dostrzec korzenie zła.
— Fryderyk Nietzsche

March 27 2013

cellman
Reposted fromtwice twice viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl